Privacy policy

Formando hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je persoonsgegevens steeds op een eerlijke en wettelijke wijze. Dit gebeurt in overeenstemming met de ter zake geldende wet- en regelgeving en deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

Je persoonsgegevens worden door Formando verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om je nieuwe producten of diensten aan te bieden).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, in overeenstemming met artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klanten die fysiek onze kantoren bezoeken willen we erop attent maken dat ze worden opgenomen door één van onze veiligheidscamera’s. Deze beelden worden niet langer dan 10 dagen bewaard. Bij vermoeden van wanpraktijken is het mogelijk dat de beelden langer in ons bezit blijven. Onze kantoren zijn ook volledig uitgerust met een alarmsysteem. Deze omvat bewegingssensoren met geïntegreerde camera’s, een luidspreker die verbonden is met de alarmcentrale, sensoren op alle deuren, ramen en brandsensoren.

In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

Soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of bij het plaatsen van een bestelling. Deze gegevens worden veilig bijgehouden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Jij blijft de eigenaar over je gegevens en hebt te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens. Je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking ervan.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan de klant een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@formando.be

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Formando verbonden zijn of met enige andere partner van Formando. Concreet betekent dit dat we je gegevens alleen doorgeven aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan bv deze partijen: bezorgpartners zoals Bpost, DHL, … ; IT-dienstverleners die instaan voor onze hosting & database beheer en partijen die onze reviews verzamelen; Media- en advertentiebureaus indien we gerichte advertenties laten zien.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst te leveren namens Formando. We delen of verkopen jouw gegevens nooit aan derden die geen betrekking hebben met onze organisatie.

Formando garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard in verschillende databases op Europese grond en worden niet langer dan nodig voor onze interne activiteiten (onder andere op het gebied van boekhouding) gebruikt en bewaard. Daarna verwijderen we je persoonlijke data.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 7 jaar lang. Indien u in deze periode per mail, telefoon of bestelling met ons contact opgenomen hebt, dan verlengen wij deze periode met dezelfde duur.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

Cookie policy

Op onze website maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren.