Digitaal ontwerp voor 3D maquettes

Alvorens een maquette te kunnen printen moet er een printbaar digitaal model (3D tekening) gemaakt worden.

De klant kan de 3D tekening kant en klaar aanleveren zodat wij enkel de print maken. Indien de tekening niet printbaar is, dan werken wij bij waar nodig of wij geven het juiste advies zodat de klant de tekening zelf kan aanpassen.

3D maquette Formando

Als er enkel 2D tekeningen of schetsen beschikbaar zijn, dan maken wij de volledige 3D tekening.

Als het model te groot is om in één geheel te 3D printen, dan splitsen wij het op in delen.

3D maquette Formando explode

Enkele basisregels waaraan de tekening moet voldoen:

  • Er mogen geen losse vlakken (surfaces) in zitten: elke muur moet bijvoorbeeld een gesloten volume zijn met een minimum dikte.
  • De wanddikte van alle elementen moet minimum 1 mm bedragen. Voor grotere of dragende elementen is dat best minimum 2-3 mm.
  • Verschillende volumes mogen elkaar niet snijden.